Etiska riktlinjer

tbd30 betonar ärlighet, integritet och rättvisa samt ett starkt engagemang i att upprätthålla och främja höga etiska affärsstandarder i alla delar av verksamheten. Utöver ett gott företagsmedborgarskap ska lagar och förordningar följas i det land där verksamheten bedrivs. 

tbd30 syftar till att göra affärer endast med respektabla affärspartners som är involverade i laglig affärsverksamhet och vars medel härrör från legitima källor. Det finns ingen acceptans för någon form av mutor, smörjpengar eller andra olagliga betalningar för att få eller behålla affärer.

För att förhindra korruption, penningtvätt och andra former av ekonomisk brottslighet är det viktigt att bygga förtroende och agera både etiskt och ansvarsfullt. Kraftfulla åtgärder finns redo för att bekämpa sådan verksamhet.

De etiska standarderna för potentiella målföretag är av största vikt för tbd30 och en grundlig genomlysning kommer att genomföras för att säkerställa att sådana standarder är en integrerad del av transaktions- och beslutsprocessen.

Anställda ska inte acceptera några gåvor, gratifikationer, eller andra erbjudanden som kan påverka deras beslut gällande potentiella affärstransaktioner.