Ledning

Anders Lönnqvist – VD

Anders Lönnqvist (f. 1958) är även styrelseledamot i tbd30 och hans bakgrund är beskriven under avsnittet styrelse.

Caesar Gezelius – CFO

Caesar Gezelius (f 1989) har mer än åtta års erfarenhet från olika positioner i näringslivet. Flera av dessa har varit inom SAS-gruppen däribland som ansvarig för affärsutveckling inom SAS Airline Services, ansvarig för strategi och analys inom SAS Group Operations, samt diverse roller inom finansfunktionen. Caesar Gezelius har även varit revisor på det globala revisionsbolaget Deloitte där han bland annat ledde revisionsteam och var ansvarig för kundrelationer.

År för tillträde: 2021
Innehav:
1. A-aktier: 1 000
2. B-aktier: 10 000
4. Teckningsoption serie 2021:1: 35 000
5. Teckningsoption serie 2021:2: 1 000
6. Teckningsoption serie 2021:3: 1000

William Odlander – CIO

År för tillträde: 2022

William Odlander (f. 1991) kommer senast från EQT Partners där han arbetade globalt med försäljning och kapitalanskaffning mot nya och befintliga investerare. Arbetsuppgifter inkludera fondresning, saminvesteringar och strategiprojekt främst för fonder inriktade mot privat och publikt riskkapital samt fastighetsinvesteringar. Dessförinnan arbetade William Odlander på Dustin Group med företagsförvärv där han varit involverad i fler än tio transaktioner av tjänsteinriktade företag i Norden och Benelux.

Innehav:
1. Teckningsoption serie 2021:1: 25 000