Ledning

Anders Lönnqvist – VD

Anders Lönnqvist (f. 1958) är även styrelseledamot i tbd30 och hans bakgrund är beskriven under avsnittet styrelse.

Caesar Gezelius – CFO

Caesar Gezelius (f 1989) har mer än åtta års erfarenhet från olika positioner i näringslivet. Flera av dessa har varit inom SAS-gruppen däribland som ansvarig för affärsutveckling inom SAS Airline Services, ansvarig för strategi och analys inom SAS Group Operations, samt diverse roller inom finansfunktionen. Caesar Gezelius har även varit revisor på det globala revisionsbolaget Deloitte där han bland annat ledde revisionsteam och var ansvarig för kundrelationer.

Elin Svanborg – Redovisningsassistent

Elin Svanborg är deltidsanställd redovisningsassistent på tbd30. Hon har tidigare arbetat som revisor & redovisningskonsult på Hummelkläppen i Stockholm AB och därefter som redovisningskonsult på Advice.