Aktien

tbd30 AB:s A-aktie var under perioden 24 juni 2021 – 28 april 2022 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm. Sedan den 29 april 2022 är tbd30 AB:s A-aktie upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market