Finansiella mål

Bolagets ska ha hög finansiell flexibilitet som möjliggör förvärv. På konsoliderad nivå bör nettoskulden inklusive leasing i förhållande till justerad EBITDA för den senaste 12 månadsperioden ej överstiga 2,5x.