Finansiella mål

tbd30 har inte antagit några finansiella mål utan har endast som målsättning att inom 30 månader från börsintroduktion genomföra ett förvärv och att det förvärvade bolaget genom tbd30 blir noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Därefter avser tbd30 att presentera nya finansiella mål utifrån den verksamhet som förvärvats och förutsättningarna för denna.