IR-kontakt

Caesar Gezelius – CFO, IR

Caesar Gezelius (f 1989) har mer än åtta års erfarenhet från olika positioner i näringslivet. Flera av dessa har varit inom SAS-gruppen däribland som ansvarig för affärsutveckling inom SAS Airline Services, ansvarig för strategi och analys inom SAS Group Operations samt drivit effektiviseringsprogram som Business & Efficiency Program Manager. Caesar Gezelius har även varit revisor på det globala revisionsbolaget Deloitte där han bland annat ledde revisionsteam och var ansvarig för kundrelationer.