Kalendarium

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q2 (november – januari) – 4 mars 2022s

Delårsrapport Q3 (februari – april) – 17 juni 2022

Delårsrapport Q4 (maj – juni) – 2 september 2022

Årsredovisning 2021/22 – 30 september 2022