Organisation

tbd30 är ett icke verksamhetsdrivande bolag intill dess ett förvärv har genomförts. Bolagets aktiviteter är inriktade på att identifiera, utvärdera och genomföra ett förvärv. tbd30 har för ändamålet en begränsad organisation som består av bolagets styrelse och bolagets anställda. De anställda är VD och CFO samt ekonomiassistent.

tbd30s grundare har engagerat en målinriktad och fokuserad styrelse och ledning för att realisera Bolagets strategi – att identifiera, utvärdera och förvärva ett målbolag som skapar mervärde åt tbd30s investerare och aktieägare. Nedan anges några utmärkande och gemensamma kännetecken som har betydelse för genomförandet av strategin.

• Styrelse och ledning har mycket lång erfarenhet av styrelsearbete, bolagsledning, bolagsstyrning, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.
• De har omfattande praktisk erfarenhet av förvärv och fusioner, börsintroduktioner och andra typer av bolags- och kapitalmarknadstransaktioner.
• De har relevanta erfarenheter från utveckling av såväl börsnoterade företag som privata företag.
• De har en historia av omvittnat värdeskapande för aktieägare inom både börsnoterad och privat miljö.

Sammantaget har ledning och styrelse ett omfattande nätverk och kapacitet att identifiera potentiella målbolag. tbd30 har härtill identifierat ett väl definierat investeringsuniversum som spänner över många företag som är mindre vanligt förekommande i den publika miljön idag.

Mediaförfrågningar:

media@tbd30.se