Pressmeddelande 2

SPAC är ett förvärvsbolag, och akronymen står för Special Purpose Acquisition Company. SPAC-bolaget är ett icke verksamhetsdrivande bolag som har tillsyfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom en viss tid därefter, normalt 24‑36 månader, förvärva ett onoterat bolag som därigenom blir noterat efter en granskningsprocess av Nasdaq. Initiativtagare till ett förvärvsbolag är en så kallad sponsor som ansvarar för att identifiera, analysera och genomföra förvärvet.